Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

İtilaf Devletleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
itilaf (i'tilaf) : uzlaşma, uyuşma, itilaf devletleri.

İtilaf Devletleri Kimlerdir

İtilaf Devletleri ya da Müttefikler, başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloku. İtilaf sözcüğü 'anlaşma, uzlaşma' anlamlarına gelir.[1] İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın önderliğindeki İttifak Devletleri grubuna karşı savaştı.
 
İtalya, I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri grubundan ayrılıp İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletlerine katıldı. Rusya 1917 ihtilalinden sonra İtilaf Devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla İtilaf Devletleri grubu genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletleri'nin topraklarını kısmen işgal etti.
 

İtilaf Devletlerinin savaşa giriş tarihleri

 Sırbistan - 29 Temmuz 1914
 Rusya - 1 Ağustos 1914
 Fransa (ve yanında katılan Fransız sömürge güçleri) - 2 Ağustos 1914
 Belçika (ve yanında katılan Belçika sömürge güçleri) - 3 Ağustos 1914
 Birleşik Krallık - 4 Ağustos 1914 Avustralya
 Güney Afrika
 Hindistan
 Britanya'nın deniz aşırı toprakları
 Kanada
 Newfoundland
 Yeni Zelanda
 Karadağ - 5 Ağustos 1914
 Japonya - 23 Ağustos 1914
 İtalya - 23 Mayıs 1915
 Portekiz - 9 Mart 1916
 Romanya - 27 Ekim 1916
 ABD - 6 Nisan 1917
 Yunanistan - 27 Haziran 1917 [2]
 
Ayrıca:
 Liberya - 4 Ağustos 1914
 San Marino - 3 Haziran 1915
 Çin Cumhuriyeti - 14 Mart 1917
 Küba - 7 Nisan 1917
 Panama - 7 Nisan 1917
 Brezilya - 11 Nisan 1917
 Bolivya - 13 Nisan 1917
 Siam İmparatorluğu - 22 Temmuz 1917
 Kosta Rika - 21 Eylül 1917
 Peru - 6 Ekim 1917
 Uruguay - 7 Ekim 1917
 Ekvador - 8 Aralık 1917
 Guatemala - 23 Nisan 1918
 Nikaragua - 8 Mayıs 1918
 Haiti - 12 Temmuz 1918
 Honduras - 19 Temmuz 1918
 Ermenistan - 1918
 Çekoslovakya - 1918
 Andorra
 Jamaika
 Dominik Cumhuriyeti
 

İtilaf Devletlerinin askeri kuvvetleri

(1914-1918 yılları arasında kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve yardımcı kuvvetlerin de olduğu farklı askerlerin tahmini toplam sayısıdır. Normal zamanda ordular çok daha küçüktür. Rakamların yalnızca bir kısmı savaşan askerlerdir.)
 Rusya İmparatorluğu: 13,000,000 asker
 Britanya İmparatorluğu: 9,904,700 asker Avustralya: 300,000 asker [3]
 Kanada: 619,636 asker [4]
 Hindistan: 161,000 asker
 Yeni Zelanda: 100,000 asker
 Fransa: 8,410,000 asker
 İtalya: 5,615,000 asker
 ABD: 4,355,000 asker
 Romanya: 756,000 asker
 Sırbistan: 708,300 asker
 Yunanistan: 351,000 asker
 Belçika: 298,000 asker
 Portekiz: 100,000 asker
 Karadağ: 50,000 asker
 San Marino: 80 asker
 
Toplam: 42,569,516 asker
 

Kaynakça

 1.^ itilaf Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 11 Temmuz 2011
 2.^ Ülkelerin I. Dünya Savaşı'na giriş tarihleri
 3.^ http://www.awm.gov.au/atwar/ww1.htm
 4.^ http://collections.ic.gc.ca/turner/ar_overview.html


İtilaf Devletleri Resimleri

 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 1 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  İtilaf Devletleri 3 yıl önce

  İtilaf Devletleri

İtilaf Devletleri Sunumları

 • 1
  Önizleme: 1 ay önce

  1. Dünya Savaşı Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  I.DÜNYA SAVAŞI(1914-1918)V.MEHMET REŞAT(1909-1918)

  2. Sayfa
  İtilaf Devletleriİngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan, Japonya, Romanya, İtalya, Sırbistan, ABDİttifak DevletleriAlmanya, Avusturya-Macaristan, İtalya (İtilaf olacak), Osmanlı, Bulgaristan

  3. Sayfa
  Temel Nedenleri:1789 Fransız ihtilali’nin getirmiş olduğu sonuçlardan özgürlük ve milliyetçilik fikirleri imparatorlukların yıkılmasına sebep olacaktır. Milliyetçilik; İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamalarına sebep olmuştur. Sanayi inkılabı sonucunda doğan hammadde ve pazar arayışı, sömürgecilik ve ekonomik rekabeti getirmiştir.

  4. Sayfa
  Özel Nedenleri:1. Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet (en önemli neden).2. Fransa’nın 1871 Sedan savaşında Almanya’ya kaptırdığı Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi. 3. Rusya’nın panslavist politikasından, Avusturya-Macaristan’ın ve Almanya’nın rahatsız olması.

  5. Sayfa
  Almanya & FransaAlsas-Loren Kömür Havzası (madenleri)FransaAlmanya

  6. Sayfa
  AvusturyaRusyaBALKANLARDA ÇIKAR ÇATIŞMASI

  7. Sayfa
  4. Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası. 5. Sömürgeci devletler arasına girmeye çalışan Almanya ve İtalya’nın politikaları.6. Avusturya-Macaristan’ın, Bosna -Hersek’i ilhakının Sırbistan ile arsında yarattığı gerginlik. 7. Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi. (Görünen nedendir ve Savaşı başlatan olaydır).

  8. Sayfa
  I.DÜNYA SAVAŞI;Almanya ve İngiltere’nin aynı bölgeleri hammadde ve pazar kaynağı olarak kullanmak istemeleri sonucu ortaya çıkan bir savaştır.VURGU:“Hammadde ve pazar paylaşımı”BUNA GÖRE:I.Dünya Savaşı: Sömürgecilik savaşıdır.I.Dünya Savaşı: Sanayi Devrimi’nin etkisi ile ortaya çıkmıştır.

  9. Sayfa
  İNGİLTERE REVAL GÖRÜŞMELERİ İLE;Rusya’ya boğazları verdi ve onu Balkanlarda serbest bıraktı.BU DURUM İNGİLTERE’NİN;Osmanlı ile ilgili politikasının değiştiğinin,Osmanlı’yı koruma politikasından vazgeçtiğinin,Ayrıca; İngiltere’nin Rusya ile ittifak kurduğunun da kanıtıdır.

  10. Sayfa
  JEOPOLİTİK KONUMUN ÖNEMİ;Almanya, Osmanlı Devleti ile birlikte savaşa girmek istiyordu. AMAÇ:“Jeopolitik” konumdan faydalanmak. BU DURUM ALMANYA’nın;* Boğazları ve sömürge yollarını denetim altına almak istediğinin göstergesidir.* Böylece Almanya rakiplerine karşı askeri ve siyasi üstünlük sağlayacaktı.

  11. Sayfa
  İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Kabul Etmeme Nedenleri:1. Osmanlı, askeri ve ekonomik yönden zayıflamıştı.2. Osmanlı toprakları paylaşılmak isteniyordu.3. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emelleri ve İngiltere’nin Rusya’yı kaybetmek istememesi. 4. Osmanlı’nın, kapitülasyonlar, Ege adaları, Mısır sorununun çözülmesini istemesi.

  12. Sayfa
  Osmanlı’nın Almanya’yı Tercih Nedenleri:1. Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi.2. Turan idealini gerçekleştirme düşüncesi.3. Almanya’nın savaşı kazanacağına kesin gözüyle bakılması.4. Yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi.5. Kapitülasyonlardan dolayı İngiltere ve Fransa’nın baskısı.6. İttihatçı Subayların Alman hayranlığı.7. Yunan “Megalo İdeası”nı engellemek.

  13. Sayfa
  Almanların Osmanlı’yı Savaşa Çekme Nedenleri:1. Yeni cepheler açmak, kendi yüklerini hafifletmek.2. Osmanlı’nın jeopolitik konumu.3. Halifelik nüfuzundan faydalanmak (cihad)4. Petrol bölgelerini kontrol altına almak. 5. İngilizlerin, sömürgeleri ile olan bağlarını koparmak. 6. Osmanlı’nın asker potansiyelinden faydalanmak.7. Boğazları kontrol altında tutmak ve Rusya’ya yardım edilmesini önlemek.

  14. Sayfa
  I.DÜNYA SAVAŞIRUSYAİNG.İtalyaAlmanya

  15. Sayfa
  Savaşa Giriş: Alman, Goben ve Breslav isimli savaş gemileri İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı’ya sığındı. Yavuz ve Midilli isimlerini alan gemiler daha sonra Rus limanlarını bombaladı (23 Ekim 1914).

  16. Sayfa
  Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin Sonuçları:1. Yeni cepheler açıldı, savaş alanı genişledi.2. Almanya kısmen rahatladı.3. İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını açıkladı. 4. Osmanlı, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etti. 5. Osmanlı, İtilaf devletleri arasında gizli anlaşmalar ile paylaşıldı.

  17. Sayfa
  OSMANLI DEVLETİ I.DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA;Kapitülasyonları ve Duyun-u Umumiye İdaresini kaldırdı.BU DURUM: Osmanlı Devleti’nin savaşa tam bağımsızlığını sağlamak için girdiğini göstermektedir. Yani Osmanlı, savaşa ekonomik ve siyasi bağımsızlığını sağlamak için girmiştir.

  18. Sayfa
  CEPHELERKANALCEPHESİHİCAZ-YEMENCEPHESİSURİYE-FİLİSTİNCEPHESİIRAKCEPHESİKAFKASCEPHESİ

  19. Sayfa
  ÇANAKKALE

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  M.KemalCephede

  22. Sayfa
  Çanakkale Savaşları:Sebep: İngiltere’nin, boğazları ele geçirerek Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım yetiştirmek. Sonuçları: 1. Savaş en az iki yıl uzadı.2. Bulgaristan, Osmanlı yanında savaşa girdi. 3. İngiltere ve Fransa’nın itibarı sarsıldı. 4. Gizli antlaşmalar gündeme geldi.5. Rusya yardım alamayınca Çarlık rejimi zor duruma düştü ve 1917 Bolşevik ihtilaline zemin hazırlanmış oldu. 6. M. Kemal, başarılarından dolayı milli mücadeleye lider olacaktır.

  23. Sayfa


  24. Sayfa
  1915 TEHCİR (Ermeni Göçü)

  25. Sayfa
  I.DÜNYA SAVAŞI BAŞLAYINCA; İngilizler ve İtilaf devletleri Çanakkale’ye saldırdılar. AMAÇLARI (Sebepleri) ??? Rusya’ya yardım ulaştırıp savaşa devam etmelerini sağlamak.Savaşa girmemiş olan Balkan Devletleri’ni İtilaf devletlerinin yanına çekmek.İstanbul’u alıp Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak.

  26. Sayfa
  BU DURUMİTİLAF DEVLETLERİNİN;I.DÜNYA Savaşı’nı kısa sürede sonuçlandırmak istediğinin kanıtıdır.

  27. Sayfa
  I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları:1. Yaklaşık 10 milyon insan öldü.2. Bazı büyük devletler yıkıldı, yeni devletler kuruldu (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya).3. Bazı devletlerde rejim değişikliği oldu (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm, Türkiye’de Cumhuriyet).4. Yeni silahlar kullanıldı (Uçak, Tank, Denizaltı).5. Kurtuluş savaşına sebep olmuştur.6. II. Dünya savaşına sebep olmuştur.7. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.Cemiyet-i Akvam

  28. Sayfa
  Gizli Antlaşmalar (Osmanlı’yı Paylaşma Tasarıları)1915 Boğazlar Antlaşması: Rusya’yı kendi yanlarında tutabilmek için İngiltere ve Fransa tarafından İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyıları Rusya’ya vaat edilmiş.1915 Londra Antlaşması: 12 Ada ve Güneybatı Anadolu İtalyanlara vaat edilerek İtalya’nın İtilaf devletleri’nin yanına geçtiği antlaşmadır.1916 Sykes-Picot Antlaşması: İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını paylaştıkları antlaşmadır. Çukurova, G.Doğu Anadolu, Musul ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak İngilizlere bırakılacak, diğer bölgelerde ise bir Arap devleti kurulacaktır.

  29. Sayfa
  1916 Petrograt Antlaşması: D.Anadolu ve Trabzon’a kadar olan Karadeniz kıyıları daha önceki bölgelere ek olarak Rusya’ya bırakılmıştır.1916 Mac-Mahon Antlaşması: İngilizlerin Mısır valisi Mac-Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlı Devletine isyan etmelerine karşılık bağımsız bir Arap devleti vaat edilmiştir. 1917 Saint Jean de Maurienne Antlaşması: Rusya’nın savaştan çekilme ihtimali üzerine İtalya’nın önemi artmış ve önceki bölgelere ek olarak Batı Anadolu da İtalyanlara vaat edilmiştir. Not: Rusya’da Bolşevik ihtilali sonunda kurulan yeni rejim tarafından gizli antlaşmalar dünya kamuoyuna duyurulmuş, böylece uygulama alanı bulamamışlardır.

  30. Sayfa
  Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918):ABD başkanı Wilson, barışı korumak için 14 maddelik ilkeleri yayınladı.1. Boğazlar bütün devletlere açık olacaktır.2. Savaş sonrası toprak işgali olmayacak.3. Mağlup devletlerden savaş tazminatı alınmayacak.4. Gizli antlaşmalar iptal edilecek.5. Alsas-Loren, Fransa’ya verilecek.6. Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulacak.7. Sömürgecilik yapılmayacak.8. Her millet geleceğini kendisi tayin edebilecek, Türkler ve azınlıklar çoğunlukta oldukları yerlerde bağımsız devlet kurabilecekler.

  31. Sayfa
  Trablusgarp Savaşı sonunda bölgede yaşayan Müslümanların halifeye bağlılıklarının devam etmesi. Balkan Savaşları sonunda bölgede yaşayan Türklere Türkçe eğitim hakkı ve din adamlarını seçme özgürlüğünün verilmesi.Bu iki durum değerlendirildiğinde;I. Osmanlı’nın bu bölgelerde siyasi varlığı sona ermiştir.II. Osmanlı’nın bu bölgeler ile ilişkisi kültürel düzeydedir.III. Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır. A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III

  32. Sayfa
  Trablusgarp Savaşı sonunda bölgede yaşayan Müslümanların halifeye bağlılıklarının devam etmesi. Balkan Savaşları sonunda bölgede yaşayan Türklere Türkçe eğitim hakkı ve din adamlarını seçme özgürlüğünün verilmesi.Bu iki durum değerlendirildiğinde;I. Osmanlı’nın bu bölgelerde siyasi varlığı sona ermiştir.II. Osmanlı’nın bu bölgeler ile ilişkisi kültürel düzeydedir.III. Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır. A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III

  33. Sayfa
  XX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde I.de verilen II.ye ortam ortam hazırladığı savunulamaz? I IIA. II.Meşrutiyetin ilanı 31 Mart isyanının çıkmasıB. Balkan topraklarının Türkçülük akımının kaybedilmesi güçlenmesiC. II.Abdülhamit’in tahttan Saltanat rejiminin sona indirilmesi ermesiD. Orduda Subaylar arasında Balkan Savaşlarının fikir ayrılığı kaybedilmesiE. Balkan topraklarının Anadolu Türk nüfusunun kaybedilmesi artması

  34. Sayfa
  XX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde I.de verilen II.ye ortam ortam hazırladığı savunulamaz? I IIA. II.Meşrutiyetin ilanı 31 Mart isyanının çıkmasıB. Balkan topraklarının Türkçülük akımının kaybedilmesi güçlenmesiC. II.Abdülhamit’in tahttan Saltanat rejiminin sona indirilmesi ermesiD. Orduda Subaylar arasında Balkan Savaşlarının fikir ayrılığı kaybedilmesiE. Balkan topraklarının Anadolu Türk nüfusunun kaybedilmesi artması

  35. Sayfa
  1908’de ilan edilen II.Meşrutiyet’e karşı İstanbul’da 31 Mart İsyanı çıkmıştır.Buna göre 31 Mart İsyanı ile ilgili;I. Hakim olan siyasi yapılanmayı değiştirmeye yöneliktir.II. Yenilik taraftarlarının çıkardığı bir isyandır. III. Monarşik idarenin güçlenmesini amaçlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve III

  36. Sayfa
  1908’de ilan edilen II.Meşrutiyet’e karşı İstanbul’da 31 Mart İsyanı çıkmıştır.Buna göre 31 Mart İsyanı ile ilgili;I. Hakim olan siyasi yapılanmayı değiştirmeye yöneliktir.II. Yenilik taraftarlarının çıkardığı bir isyandır. III. Monarşik idarenin güçlenmesini amaçlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve III

  37. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Balkan uluslarını Mebuslar Meclisine almasının nedenleri arasında gösterilemez?A. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirleri yaymakB. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını önlemekC. Devletin dağılmasını önlemekD. Panslavizm politikasına engel olmak E. Balkan uluslarının isyanını önlemek

  38. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Balkan uluslarını Mebuslar Meclisine almasının nedenleri arasında gösterilemez?A. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirleri yaymakB. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını önlemekC. Devletin dağılmasını önlemekD. Panslavizm politikasına engel olmak E. Balkan uluslarının isyanını önlemek

  39. Sayfa
  Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin bölge halkına yardım gönderememesinde etkili olan; I. Kara bağlantısının kesilmesi II. Donanmanın yetersizliği III. İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı desteklemesigelişmelerden hangileri dış nedenlere bağlı değildir?A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  40. Sayfa
  Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin bölge halkına yardım gönderememesinde etkili olan; I. Kara bağlantısının kesilmesi II. Donanmanın yetersizliği III. İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı desteklemesigelişmelerden hangileri dış nedenlere bağlı değildir?A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  41. Sayfa
  II.Balkan Savaşı sonunda; I. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile olan bağlantısı azalmıştır. II. Batı Trakya toprakları Yunanistan’a bırakılmıştır.III. Ege adaları hakkındaki kararı büyük devletlerin vermesi kararlaştırılmıştır. Bu gelişmelerden hangileri azınlık sorununun çıkmasında doğrudan etkili olmuştur?A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  42. Sayfa
  II.Balkan Savaşı sonunda; I. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile olan bağlantısı azalmıştır. II. Batı Trakya toprakları Yunanistan’a bırakılmıştır.III. Ege adaları hakkındaki kararı büyük devletlerin vermesi kararlaştırılmıştır. Bu gelişmelerden hangileri azınlık sorununun çıkmasında doğrudan etkili olmuştur?A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  43. Sayfa
  Wilson İlkelerinde geçen;I. Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacakII. Azınlıklara nüfusça çoğunlukta bulundukları bölgelerde kendilerini yönetme hakkı verilecektirIII. Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yolu ile çözülecekmaddelerinden hangileri yeni devletlerin kurulmasına olanak sağlamıştır?A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve III

  44. Sayfa
  Wilson İlkelerinde geçen;I. Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacakII. Azınlıklara nüfusça çoğunlukta bulundukları bölgelerde kendilerini yönetme hakkı verilecektirIII. Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yolu ile çözülecekmaddelerinden hangileri yeni devletlerin kurulmasına olanak sağlamıştır?A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve III

  45. Sayfa
  I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde I.de verilen II.ye ortam hazırladığı savunulamaz? I IIA. Osmanlı savaşa Savaş alanı genişledi girdiB. Rusya’da Bolşevik Rusya savaştan çekildi İhtilali çıktıC. Manda yönetimleri Savaşın zararları giderildi kuruldu D. Bulgaristan Almanya ile Osmanlı savaştan çekildi arası bağlantı kesildi

  46. Sayfa
  I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde I.de verilen II.ye ortam hazırladığı savunulamaz? I IIA. Osmanlı savaşa Savaş alanı genişledi girdiB. Rusya’da Bolşevik Rusya savaştan çekildi İhtilali çıktıC. Manda yönetimleri Savaşın zararları giderildi kuruldu D. Bulgaristan Almanya ile Osmanlı savaştan çekildi arası bağlantı kesildi

İtilaf Devletleri Videoları

 • 4
  1 ay önce

  İtilaf Devletleri

 • 3
  1 ay önce

  MUSTAFA KEMAL'DEN İTİLAF DEVLETLERİ KOMUTANLARINA TARİHİ AYAR

İtilaf Devletleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İtilaf Devletleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)